Değerlerimiz

Değerlerimiz-Banner

Vizyonumuz;

Küresel bir şirket olarak, ulusal ve uluslararası ölçeklerde, entegre lojistik hizmetler alanında lider olmak.

Misyonumuz;

Hizmet verdiğimiz alanlarda, tedarik zincirine yenilikçi stratejik değerler katmak.

Hedefimiz;

Teknolojiyi ve modern yönetim uygulamalarını ürün, hizmet döngüsünün her aşamasında etkin olarak kullanmak.

Değerlerimiz;

  • Dürüst ve güvenilir olmak
  • Müşteri memnuniyetini sağlamak
  • Öğrenen organizasyon yapısını korumak ve geliştirmek
  • Sorumluluklarını yerine getirmek
  • Hizmet kalitesinde mükemmel olmak
  • Sosyal sorumluluk bilinci taşımak
  • Çevreye duyarlı olmak

Toplumsal Sosyal Sorumluluğumuz

Faaliyet gösterdiği ülkelerde istihdam, büyüme ve katma değer yaratarak ekonomik fayda yaratmak, “sürdürülebilir gelişim” için çalışmak. Sosyal standartları iyileştirmek ve sürdürülebilir gelişim önündeki engelleri kaldırabilmek için projeler geliştirmek ve uygulamak. Sınırlı doğal kaynakların korunması için çalışmak.